Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Dialogue B+

Is er een conflict tussen vennoten, bestuurders, aandeelhouders of de leden van de RVB?
Wil je preventief werken aan de relaties?

Wanneer voor deze aanpak kiezen:

 • als er een conflict is en je er zelf niet direct uitraakt
 • als er een conflict is en het de voorkeur verdient om een onafhankelijke derde in te zetten om de kwestie aan te pakken
 • als je preventief de verschillen op tafel wilt krijgen (vb. sessie 1x per jaar)
 • als je de verschillen in de organisatie bespreekbaar wilt maken om een open organisatiecultuur te creëeren
Jouw voordelen
 • je haalt onze expertise in het aanpakken en managen van conflicten in huis
 • de kwestie wordt vertrouwelijk behandeld en opgelost
 • de samenwerking, de motivatie, de efficiëntie, de sfeer en het vertrouwen verbeteren
 • de stress, de frustratie, de polarisatie en de strijd nemen af
 • de betrokkenen ontwikkelen de kwaliteiten om kwesties te voorkomen en te hanteren
 • er ontstaat een cultuur van oplossingsgerichte gesprekken in plaats van strijd
 • indien de gesprekken tot een beëindiging van de samenwerking zouden leiden kan deze exit zo optimaal mogelijk verlopen
Ons engagement
De kostprijs is onder meer afhankelijk van het aantal betrokkenen, de escalatiegraad van het conflict en de grootte van de verschillen. We kunnen de kostprijs bepalen na een informatief gesprek of op basis van je antwoorden op volgende vragenlijst je een correcte prijs doorgeven.