Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

CashFlow+

Je wilt de betaling bekomen van een betwiste factuur en het bedrag is eerder beperkt?

Wanneer voor deze aanpak kiezen:

 • bij een betwiste factuur met een beperkt in te vorderen bedrag
 • het risico dat de kosten voor de invordering het betwiste bedrag gaan overstijgen is reëel
 • de kwestie sleept al enige tijd aan en vergt tijd van jou, de financieel manager of de interne juridische dienst zonder resultaat
 • jij, de financiële dienst of de interne juridische dienst boekt geen vooruitgang in het afhandelen van de kwestie
Jouw voordelen
 • geen tijdverlies: de kwestie wordt aangepakt om te komen tot betaling van de factuur
 • je krijgt beter inzicht in de kwestie en de potentiële oplossing
 • geen onnodige advocatenkosten en procedurekosten
 • de relatie met je zakenpartner blijft in tact: je geeft elkaar de kans om de zaak te bespreken en gehoord te worden
 • je kan nog steeds overgaan tot bemiddelende gesprekken of een gerechtelijke invordering indien de bemiddelende aanpak geen resultaten zou opleveren
 • een correcte prijs die vooraf gekend is
 • je vermijdt dat het conflict escaleert (met tijdverlies, onzekerheid en eventueel een procedure tot gevolg)
Ons engagement
Je weet vooraf wat de kostprijs van onze interventie is, onze prijs geldt per partij, inclusief de administratie- en de verplaatsingskosten in Vlaanderen exclusief BTW.