Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

Family+

Nood aan goede afspraken in het familiebedrijf? Wrijvingen? Bezorgd om de familiale relaties?             Moeten er keuzes gemaakt worden?

Wanneer voor deze aanpak kiezen:

  • er is of dreigt een conflict tussen familieleden betrokken bij het familiebedrijf
  • je wilt conflicten voorkomen en gezonde familiale relaties creëeren en onderhouden
  • je wilt er zorg voor dragen dat er goede afspraken gemaakt worden
  • je wilt een gezond evenwicht tussen de individuele belangen, de belangen van de familie en deze van het familiebedrijf
Jouw voordelen
  • je kan op een duurame manier omgaan met situaties gerelateerd aan het familiebedrijf
  • de emoties en de objectieve belangen worden van elkaar gescheiden
  • je krijgt duidelijk zicht op wat er voor iedereen belangrijk is waardoor de juiste keuzes kunnen gemaakt worden voor alle betrokkenen
  • je zorgt ervoor dat de relaties tussen de familieleden die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het familiebedrijf gezond worden of gezond blijven
  • vertrouwelijkheid en discretie volgens onze beroepscode
Ons engagement

We maken duidelijk wat voor alle betrokkenen belangrijk is en komen tot duidelijke afspraken aangaande het familiebedrijf. Wij helpen conflicten te voorkomen en op te lossen.

De kostprijs is onder meer afhankelijk van het aantal betrokkenen, de escalatiegraad van het conflict en de grootte van de verschillen. We kunnen de kostprijs bepalen na een informatief gesprek of op basis van je antwoorden op onze vragenlijst een correcte prijs doorgeven.